Advies bij subsidies en fondsen

Voor innovatieve projecten en maatschappelijke projecten


Impressie van uitgevoerde werkzaamheden door Resie Kuppens:

      


Resie Kuppens

analytisch, gestructureerd, nauwkeurig, gedreven en doelgericht

Ik heb na het voltooien van Gymnasium Bèta de opleiding Gezondheidswetenschappen gevolgd aan de Universiteit Maastricht. In 1991 ben ik afgestudeerd in Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding. Ik heb mijn onderzoeksstage (met o.a. focusgroepen en kwantitatief onderzoek met SPSS) uitgevoerd bij MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas (hiervoor heb ik zelf een donatie van het universiteitsfonds aangevraagd en verkregen). Tijdens mijn stage heb ik de cursus Biomedical Writing gevolgd bij Texas Heart Institute. Na mijn stage heb ik de summercourse Epidemiology voltooid bij de Tufts University in Boston (hiervoor heb ik een studiebeurs aangevraagd en verkregen). Daarna was ik 8½ jaar in dienst bij de Nederlandse Hartstichting met als taken onder meer projectmanagement, beleidsontwikkeling en advisering aan bedrijven over gezondheidsbevordering op de werkplek. Ook heb ik als programmamanager samengewerkt met het VSB fonds voor ''Geld voor een gezond idee". Vervolgens heb ik 7½ jaar gewerkt bij ZonMw als programmasecretaris Gezond Leven. Daar vervulde ik als secretaris een intermediaire functie tussen de professionals van beleid, onderzoek en praktijk. De taken varieerden van het monitoren van projecten, het organiseren van bijeenkomsten tot het adviseren bij implementatieprojecten. Sinds 2008 heb ik mijn eigen bedrijf Kuppens Consultancy. Meer dan 27 jaar werkervaring in de de wereld van preventie, gezondheid, zorg en welzijn, waarvan meer dan 18 jaar in de subsidiewereld. Inmiddels heb ik meer dan 1000 projectideeën en subsidieaanvragen gelezen, variërend van praktijkgerichte tot wetenschappelijke aanvragen.

Ik heb een natuurlijke interesse in innovatieve producten, gedragsverandering en de relatie met welzijn, gezondheid en de omgeving. Daarnaast spreken maatschappelijke, creatieve en vernieuwende projecten mij aan. In overleg met de opdrachtgever ga ik na wat de concrete wensen zijn voor de opdracht. Daarna ga ik, in samenspraak met de opdrachtgever, doelgericht en gedreven aan de slag. Ik ben een integere en analytische gesprekspartner die vanuit een onafhankelijke positie het beste advies geeft.


Voor aanvullende informatie: klik hier voor mijn LinkedIn profiel