Advies bij subsidies en fondsen

Voor innovatieve projecten en maatschappelijke projecten

Tijdelijke ondersteuning

Kuppens Consultancy is inzetbaar voor tijdelijke ondersteuning bij projecten of programma's, zoals:

Programmasecretaris of programmamedewerker

Resie heeft bij ZonMw voor meer dan 10 subsidieprogramma's gewerkt (van fundamenteel onderzoek tot praktijkgericht onderzoek) en weet heel goed wat de fasering van een programma inhoudt en kent het belang van tijdig en correct de onderdelen van een programma af te hebben. Een programmasecretaris of programmedewerker is een belangrijk aanspreekpunt voor de indieners van aanvragen en de commissie. Resie heeft gewerkt in alle fasen van een programma van het maken van een oproep tot beoordelen van eindverslagen tot evaluatie van een programma.

Projectleider of projectmedewerker

Bij de Hartstichting heeft Resie verschillende landelijke projecten geleid (zoals het actiepakket 'Beweging'), een totaalpakket met een handleiding en actiemateriaal, dat is verspreid naar bedrijven. Resie heeft tijdelijk een onderzoeksteam van TNO ondersteund. Taken waren uitvoeren van interviews, interviewverslagen maken en meehelpen met de analyes. Resultaat was een onderzoeksrapport met daarin aanbevelingen voor Gezonde School in het MBO. Ook heeft Resie gewerkt als projectleider 'Skills4Life: voor vmbo en praktijkonderwijs' bij De Haagse Hogeschool. Bij dit project heeft Resie samengewerkt met diverse organisaties zoals TNO, het MKB en Hogeschool Leiden.
Indien u een tijdelijke opdracht heeft en de mogelijkheden wilt bespreken, bel of mail voor een gesprek:
0153618200 of info@kuppensconsultancy.nl